Cynnydd yr Her Celf Fawr Cymru
0 / 1000 artistic daffodils

Why Grand Welsh Art?

Welsh artists get inspired by the amazing stories, history, and language of Wales, as well as its beautiful landscapes. They use their imagination to make beautiful things that show what it means to be Welsh. Whether it’s traditional crafts or modern art, Welsh art is a fantastic way to explore and celebrate the special culture and creativity of Wales! 
To celebrate all things we love about Wales, we are asking as many people, schools, associations and community groups as possible to make/draw/create a daffodil and submit it to our target of 1,000 pieces of Art across Wales. 

What is the Grand Welsh Art Challenge?

The challenge is to create your artwork using whatever materials you have available. Paint, use coloured plastic, egg boxes, spare card, whatever you can find to make the perfect Welsh piece of Artwork. You could even use items from your recycling to create a work of art! 

Sut ydw i’n gallu cymryd rhan?

Mae’n hawdd iawn cymryd rhan yn ein her #CelfFawrCymru!

Once you have made your artful creation, just click the button below and fill in the form with how many you have made and which part of Wales you are from.

We’d also love to see photos of you as you’re making your finished works of art!

Anfonwch y lluniau atom ni neu eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol, gan dagio Nanny Biscuit a defnyddio’r hashnodau #WythnosFawryngNghymruFach & #CelfFawrCymru.

Byddwn ni’n eu rhannu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan, gyda’r nod o arddangos talentau creadigol ac artistig pobl o bob cwr o Gymru!
Y cyfan sydd angen i chi ei wneud nawr yw gosod targed i chi’ch hun a chael cymaint o bobl â phosibl i gymryd rhan. Gallech chi hefyd ddefnyddio hwn fel cyfle i godi arian ar gyfer Nanny Biscuit neu elusen leol o’ch dewis. fundraise for Nanny Biscuit or a local charity of your choice.

Caiff arian a godir ar gyfer Wythnos Fawr yng Nghymru Fach ei ddosbarthu fel y canlynol;

Bydd 20% yn mynd i Nanny Biscuit i fynd i’r afael â thlodi bwyd, unigedd ac unigrwydd, a bydd y gweddill yn cael ei ddosbarthu’n gyfartal rhwng ein sefydliadau partner cenedlaethol gwych;

Rhoi arian

Trwy gyfrannu at Wythnos Fawr yng Nghymru Fach, byddwch chi’n helpu Nanny Biscuit a’n sefydliadau partner i barhau i gyrraedd y rhai sydd ein hangen fwyaf.

Barod i ddechrau codi arian?

Crëwch eich tudalen i godi arian am ddim ar gyfer Wythnos Fawr yng Nghymru Fach a dechrau casglu nawdd a rhoddion gan ffrindiau a theulu.

Heriau’r Wythnos Fawr

Mewn partneriaeth â

DILYNWCH NI AR

Anfonwch neges atom

© 2023 Wythnos Fawr yng Nghymru Fach
Cedwir pob hawl
Map o’r Safle
cyWelsh