Cynnydd yr Her Cloddio Mawr Cymru
0 / 1000 daffodils planted

Pam Cloddio Mawr Cymru?

Mae’r person cyffredin yn y DU yn cynhyrchu rhwng 8 a 15 tunnell o C02 y flwyddyn sy’n un o'r prif gyfranwyr tuag at newid yn yr hinsawdd a achosir gan ddyn. Rydyn ni’n wirioneddol ar bwynt tyngedfennol o ran iechyd a dyfodol y blaned hon ac mae angen gweithredu nawr i ddiogelu’r blaned a chenedlaethau’r dyfodol.
Mae plannu coed yn gallu helpu i gydbwyso’r Allyriadau Carbon cynyddol sy’n dod yn sgil gweithgarwch pobl. Yma, gallwch chi weld faint o goed y byddai’n eu cymryd i wrthbwyso allyriadau carbon trwy gydol eich oes.
  • Gyda hyd oes cyfartalog o 40 mlynedd y goeden.
  • Cyfartaledd o 20KG o garbon sy’n cael ei amsugno bob blwyddyn
  • 8 i 15 tunnell = 8,000 i 15,000KG y flwyddyn.
  • Felly ar gyfer un person mae angen plannu 400 i 750 o goed bob 40 mlynedd.
  • Rhaid i’r coed gael digon o le i dyfu er mwyn dal ati i amsugno C02 am y 40 mlynedd.

Beth yw’r her Cloddio Mawr Cymru?

Ein nod yw plannu o leiaf 1000 o goed / planhigion / daffodiliau / blodau gwyllt yn 2022.

Sut ydw i’n gallu cymryd rhan?

Mae’n hawdd iawn cymryd rhan yn ein her #CloddioMawrCymru

Ar ôl plannu eich coed, planhigion, daffodiliau a blodau gwyllt eich hun, cliciwch ar y botwm isod a llenwch y ffurflen, gan nodi faint rydych wedi’u plannu ac o ba ran o Gymru rydych chi’n dod.
We also encourage you to take photos of yourself planting your own trees, plants, daffodils and wildflowers and posting photos of your efforts on social media with the hashtags #grandweekinwales and #grandwelshdig. We will share them on our social media channels and website, with the aim of showcasing the beautiful gardens from all across Wales!
Y cyfan sydd angen i chi ei wneud nawr yw gosod targed i chi’ch hun a chael cymaint o bobl â phosibl i gymryd rhan. Gallech chi hefyd ddefnyddio hwn fel cyfle i godi arian ar gyfer Nanny Biscuit neu elusen leol o’ch dewis. fundraise for Nanny Biscuit or a local charity of your choice.

Caiff arian a godir ar gyfer Wythnos Fawr yng Nghymru Fach ei ddosbarthu fel y canlynol;

Bydd 20% yn mynd i Nanny Biscuit i fynd i’r afael â thlodi bwyd, unigedd ac unigrwydd, a bydd y gweddill yn cael ei ddosbarthu’n gyfartal rhwng ein sefydliadau partner cenedlaethol gwych;

Rhoi arian

Trwy gyfrannu at Wythnos Fawr yng Nghymru Fach, byddwch chi’n helpu Nanny Biscuit a’n sefydliadau partner i barhau i gyrraedd y rhai sydd ein hangen fwyaf.

Barod i ddechrau codi arian?

Crëwch eich tudalen i godi arian am ddim ar gyfer Wythnos Fawr yng Nghymru Fach a dechrau casglu nawdd a rhoddion gan ffrindiau a theulu.

Heriau’r Wythnos Fawr

Mewn partneriaeth â

DILYNWCH NI AR

Anfonwch neges atom

© 2023 Wythnos Fawr yng Nghymru Fach
Cedwir pob hawl
Map o’r Safle
cyWelsh