Cynnydd yr Her Ffotograffiaeth Fawr Cymru
0 / 1000 wales' photos

Pam Ffotograffiaeth Fawr Cymru?

Mae Cymru’n llawn harddwch naturiol a hanes rhyfeddol. Oeddech chi’n gwybod bod mwy o gestyll fesul milltir sgwâr yng Nghymru nag unrhyw wlad arall yn Ewrop? Mae dros 600 o gestyll yng Nghymru.
Rydyn ni mor ffodus i gael tri Pharc Cenedlaethol a phum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru. Y parciau yw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Cenedlaethol Eryri a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gyda’i gilydd, maen nhw’n cwmpasu un rhan o bump o dirfas y wlad.
Y mynydd uchaf yng Nghymru yw’r Wyddfa, a gallwch chi ei weld yn Eryri, un o Barciau Cenedlaethol Cymru. Mae’n 1,085 metr uchel, neu 6,560 troedfedd. Felly mae’n amlwg bod digon o bethau y gallwch chi tynnu llun ohonyn nhw!
Felly, mae'n dangos bod digon o bethau y gallwch chi dynnu llun ohonynt!

Beth yw’r Her Ffotograffiaeth Fawr Cymru?

Rydyn ni’n chwilio am 1,000 o luniau am Gymru a’r cyffiniau er mwyn eu rhannu!
Ydych chi’n gweld eich hun fel David Bailey nesaf? Os felly, byddem wrth ein boddau’n gweld eich llun! Rydyn ni’n chwilio am luniau o’n cenedl hardd, boed yn ddyffrynnoedd enfawr, arfordir hardd neu ddinasoedd prysur, gyda phwyntiau ychwanegol yn cael eu rhoi i unrhyw un sy’n gallu dod o hyd i Ddraig! If so, we would love to see your picture! We’re looking for pictures of our beautiful nation, whether it’s our sweeping valleys, rugged coastline or bustling cities, with extra points given to anyone who can find and snap a Dragon!

Sut ydw i’n gallu cymryd rhan?

Byddem hefyd wrth ein boddau’n gweld eich lluniau

Rhannwch eich lluniau ar gyfryngau cymdeithasol, gan dagio Nanny Biscuit a defnyddio’r hasnodau #WythnosFawrYngNghymruFach a #FfotograffiaethFawrCymru.

Byddwn ni’n eu rhannu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan i arddangos talentau pobl o bob cwr o Gymru!
Y cyfan sydd angen i chi ei wneud nawr yw gosod targed i chi’ch hun a chael cymaint o bobl â phosibl i gymryd rhan. Gallech chi hefyd ddefnyddio hwn fel cyfle i godi arian ar gyfer Nanny Biscuit neu elusen leol o’ch dewis. fundraise for Nanny Biscuit or a local charity of your choice.

Caiff arian a godir ar gyfer Wythnos Fawr yng Nghymru Fach ei ddosbarthu fel y canlynol;

Bydd 20% yn mynd i Nanny Biscuit i fynd i’r afael â thlodi bwyd, unigedd ac unigrwydd, a bydd y gweddill yn cael ei ddosbarthu’n gyfartal rhwng ein sefydliadau partner cenedlaethol gwych;

Rhoi arian

Trwy gyfrannu at Wythnos Fawr yng Nghymru Fach, byddwch chi’n helpu Nanny Biscuit a’n sefydliadau partner i barhau i gyrraedd y rhai sydd ein hangen fwyaf.

Barod i ddechrau codi arian?

Crëwch eich tudalen i godi arian am ddim ar gyfer Wythnos Fawr yng Nghymru Fach a dechrau casglu nawdd a rhoddion gan ffrindiau a theulu.

Heriau’r Wythnos Fawr

Mewn partneriaeth â

DILYNWCH NI AR

Anfonwch neges atom

© 2023 Wythnos Fawr yng Nghymru Fach
Cedwir pob hawl
Map o’r Safle
cyWelsh